Tel. 023 55 111 54
info@duobeheer.nl
 
 

Activiteiten binnen Vastgoed Management:

 • Commercieel:
  - Toezicht op huurders;
  - Huurdersoverleg;
  - Bijhouden huurdossiers;
  - Op frequente basis overleg met de vastgoedeigenaar;
  - Rapportage en verantwoording aan vastgoedeigenaar.
 • Administratief:
  - Huurcontractadministratie;
  - Opstellen van afrekening voorschotten servicekosten.
 • Technisch gebouwenbeheer:
  - Afsluiten en beoordelen van onderhouds- en servicecontracten;
  - Contactpersoon voor huurders en onderhoudscontractanten;
  - Controle op de uitvoering van de door verhuurder uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;
  - Jaarlijkse controle en advisering over technische staat van het gebouw en de installaties;
  - Onderhoudsbegroting;
  - Aanvragen en beoordelen van offertes klein- en grootonderhoud;
  - Creëren van een "nul-toestand" en verhelpen achterstallig onderhoud;
  - Initiëren van en controle op de uitvoering van incidenteel onderhoud (MJOP);
  - (Huur) mutatie onderhoud;
  - Grote uitzonderlijke bouwkundige werkzaamheden;
  - Aanbesteden bouwprojecten;
  - Bouwmanagement en -begeleiding;
  - Selectie van hoofd- en onderaannemers;
  - Opstellen van bouwkundige rapportages (PVO);
  - Inwinnen van deskundig advies.